O nás

Náš notársky úrad Vám poskytne komplexné služby v oblasti notárstva a všetkých s ním súvisiacich úkonov, najmä v oblasti práva obchodných korporácií, práva občianskeho či práva rodinného.
Notárka JUDr. Ľubica Dvončová je Okresným súdom v Žiari nad Hronom tiež poverená ako súdny komisár na vykonávanie akýchkoľvek úkonov v konaní o dedičstve podľa platného rozvrhu práce tohto súdu.
Účastníci si s výnimkou dedičského konania môžu slobodne vybrať ktoréhokoľvek notára. Pri výkonne činnosti postupuje nestranne a nezávisle, je viazaný len Ústavou, ústavnými zákonmi a zákonmi. Je povinný odmietnuť vykonať požadovaný úkon, ak je zjavné, že úkon odporuje zákonu, obchádza zákon, prieči sa dobrým mravom, alebo ak vykonanie úkonu osobitný zákon zveril inému orgánu verejnej moci.
V našej činnosti kladieme dôraz na vysokú kvalitu poskytovaných služieb, individuálny prístup ku klientom a záležitostiam, s ktorými sa na nás obracajú. Pôsobíme nezávisle, nestranne a pre svojich klientov hľadáme vždy najvhodnejší spôsob riešenia ich právnych problémov s ohľadom na aktuálne platné právne a daňové predpisy.
Verím, že naša vzájomná spolupráca pre Vás bude spoľahlivým a účelným prostriedkom, ako vyriešiť svoje životné situácie a s našimi službami budete spokojní.

Kontaktujte nás pomocou formulára.