Notárska úschova

Notár prijíma do notárskej úschovy listiny (napr. závety) a peniaze. Peniaze možno prijať do úschovy v zákonom stanovených prípadoch a ďalej tiež za účelom ich vydania ďalším osobám. Notársku úschovou peňazí a listín prijatých za účelom ich vydania ďalším osobám možno zabezpečiť aj dlh, napríklad zaplatenie kúpnej ceny za prevádzanú nehnuteľnosť.